Psychoanalytická terapie: definice, techniky a cíle

January 09, 2020 20:35 | Emma Marie Smith
Psychoanalytická terapie má mnoho výhod, ale vždy to funguje? Zjistěte výhody a nevýhody tohoto tradičního přístupu, zde na HealthyPlace.

Psychoanalytická terapie je forma mluvené terapie, která má kořeny v psychoanalýze. Tento přístup propagoval Sigmund Freud a dodnes se v mnoha moderních terapeutických prostředích stále používá. Je to jeden z nejznámějších způsobů léčby psychiatrické podmínky, ale je to také jeden z nejvíce nepochopených. Prostřednictvím psychoanalýzy se vy a váš terapeut pokusíte analyzovat a pochopit síly v bezvědomí, které řídí vaše myšlenky, chování a emoce.

Stejně jako u jakékoli jiné léčebné metody existují psychoanalytická terapie výhody i nevýhody. I když se tento tradiční přístup k léčbě v průběhu let osvědčil, nemusí být vhodný pro všechny. Zde je to, co potřebujete vědět.

Co je psychoanalytická terapie?

Psychoanalytická terapie byla založena na přesvědčení, že nevědomí je účinně rezervou vzpomínek, tužeb a myšlenek, které ovlivňují naše chování. Sigmund Freud věřil, že tyto nevědomé vlivy by mohly vést k psychickým onemocněním a úzkostem, které psychoanalýza pomáhá zbavit se.

Pokud se účastníte psychoanalytické terapie, budete muset trávit čas mluvením o svém životě, vztazích a dětských připoutanostech. Toto je známé jako „mluvící lék“. Váš terapeut nebo poradce bude hledat vzorce nebo významné životní události, které by mohly hrát roli ve vašich současných výzvách nebo maladaptivním chování.

Léčba může být intenzivní a možná se budete muset setkat s terapeutem jednou nebo dvakrát týdně, abyste získali odpovídající vhled a povědomí o svém duševním stavu. V průběhu času vám psychoanalytická terapie pomůže překonat obranné mechanismy, zvýšit sebevědomí, získat nahlédnutí do svých emocí a chování a čelit spouštěcím nebo traumatickým vzpomínkám.

Výhody přístupu psychoanalytické terapie

Psychoanalytický přístup k terapii má mnoho hlášených výhod. Má se za to, že je nejúčinnější pro lidi, kteří zažili dlouhodobé příznaky úzkost, Deprese a dalších souvisejících poruch.

Výhody zahrnují:

  • Podpěra, podpora: terapeuti jsou obvykle empatičtí a pochopení
  • Bezpečné prostředí pro revizi traumatu: terapeutické prostředí je příjemné a neodsuzující
  • Vede k lepšímu sebevědomí: Intenzivní autodiagnostika může v průběhu času vést k lepšímu osobnímu růstu
  • Zabývá se současnými i minulými problémy: vám může pomoci vyrovnat se se stresem každodenního života a čelit bolestivým vzpomínkám a minulým traumatům
  • Vysoká úspěšnost: studie ukázaly, že úspěšnost psychoanalytického přístupu je střední až vysoká. Ukázalo se, že je účinný při snižování příznaků stavů, jako je úzkost, deprese a obsedantně kompulzivní porucha.

Pády psychoanalytické terapie

Stejně jako všechny modely terapie má psychoanalytická terapie úskalí i výhody.

  • Čas: psychoanalytická terapie není rychlá oprava. Využití výhod tohoto přístupu může trvat měsíce nebo dokonce roky
  • Emocionálně vyčerpávající: pro mnoho lidí je zkušenost emocionálně zdanitelná a obtížná, zvláště pokud mají v minulosti trauma, potlačili ji nebo se jí vyhnuli
  • Nákladové faktory: cena týdenních sezení může být drahá, zejména pokud je osoba v terapii měsíce nebo roky. Ne každý si může dovolit dlouhou léčbu
  • Chybí vědecký základ: někteří kritici (takový jako Noam Chomsky a Karl Popper) navrhli, že psychoanalýza nemá vědecký základ

Kde najít psychoanalytického terapeuta

Psychoanalytická terapie má mnoho výhod, ale pouze vy a váš lékař se můžete rozhodnout, zda je to pro vás ta správná léčba. Můžete prozkoumat přístup pomocí úvodní relace a zjistit, zda můžete využít psychoanalytického modelu.

Pokud si myslíte, že tento přístup by mohl být pro vás ten pravý, můžete navštívit Webová stránka americké psychoanalytické asociace pro další informace a zdroje.

odkazy na článek