Transformační potenciál všímavosti pro sebeúctu

December 06, 2023 19:14 | Sean Gunderson
click fraud protection

Na své životní cestě, která zahrnuje téměř dvě desetiletí praxe všímavosti, jsem objevil hlubokou věc spojení mezi praxí všímavosti, která vytvořila zvýšenou mentální kontrolu, a augmentací sebevědomí. Toto uvědomění bylo transformační a utvářelo způsob, jakým vnímám sám sebe a moje role v širší tapisérii společnosti.

Všímavost jako způsob života

Všímavost pro mě není jen technika, ale spíše způsob života. Je to neustálé zkoumání přítomného okamžiku. Jak jsem vyřezával prostory ve svém denní rutina pro všímavost nacházím útěchu v prostém aktu být plně přítomen. Schopnost ponořit se do aktuálního okamžiku nabízí útočiště, kde mohu na okamžik uniknout kakofonii životních požadavků. V těchto chvílích objevuji hluboký pocit míru, a odpočinout si od úzkostí což by jinak mohlo nahlodat mé sebevědomí.

Kromě klidu, který poskytuje, mi všímavost poskytuje zvýšenou kontrolu nad mými myšlenkami. Tato mentální suverenita je mocným nástrojem při budování a pozitivní sebeobraz. Když čelím pochybám o sobě samém nebo momentům introspektivní výzvy, využívám tuto nově nalezenou kontrolu, abych si připomněl svou přirozenou hodnotu, zvláště jako člověka s prožitými zkušenostmi. Schopnost řídit své myšlení mi umožňuje odhodit škodlivé narativy a nahradit je afirmacemi vlastní hodnoty.

instagram viewer

Všímavost zvyšuje sebeúctu

V oblasti sebeúcty fungují pozorné okamžiky jako vůdčí světlo, které osvětluje důležitost uvědomění si vlastních příspěvků, bez ohledu na to, jak skromné ​​jsou. Skrze optiku zvýšené mentální kontroly jsem se naučil ocenit význam svých činů, jakkoli se mohou zdát skromné. Při pozorném pohledu na sebemenší gesta získávají nový význam. Stávají se nitěmi vetkanými do tkaniny společenského přínosu.

Všímavost se stala mou kotvou při procházení složitostí života. Dalo mi to kapacitu ocenit mé jedinečné vlastnosti a silné stránky, podporující pocit sebelásky, který přesahuje vnější validace. V tichu pozorných okamžiků jsem pochopil, že moje hodnota není závislá na velké úspěchy, ale spíše jsem zjistil, že mám vnitřní hodnotu díky všímavé přítomnosti v a moment.

Když přemýšlím o své cestě s bdělou pozorností, připomínám si, že sebeúcta není statický stav, ale spíše dynamický proces. Vyvíjí se, zraje a prohlubuje se s každým všímavým nádechem. V tomto pokračujícím zkoumání Já jsem našel zmocnění. To se projevuje jako neochvějná víra v mou vnitřní hodnotu a uznání, že moje všímavá přítomnost ve světě smysluplně přispívá, bez ohledu na to, jak tiše. Všímavost se svým darem zvýšené mentální kontroly se stala mým spojencem ve snaze o odolnou a vzkvétající sebeúctu.

Doporučuji vám zvážit přidání postupů všímavosti do vaší sady nástrojů pro zdraví. Pokud již praktiky všímavosti používáte, považujte to za přátelskou připomínku jejich transformační síly.

Sean Gunderson (oni/oni) má bohaté životní zkušenosti s problémy duševního zdraví a po zveřejnění své práce „Nepohodlné rozhovory s Psychiatric Survivor: Exploring the Paradigm Shift in Mental Health,“ se stal zastáncem přijetí probíhající vědecké změny paradigmatu v oblasti duševního zdraví. zdraví. Najděte Seana na Facebook, X (Twitter), LinkedIn, a jejich stránky.