Letní tábory pro děti ADHD

February 19, 2020 02:31 | Různé

"ADHD mého jedenáctiletého syna ho zatím akademicky ani atleticky neovlivnil." Nemoc ho drží hlavně zpět, pokud jde o přátelství. Byl v táboře dvě léta. Přestože ani jedna z těchto zkušeností nebyla hrozná, nepřijde se jménem někoho, s kým by se mohl spojit, až bude doma, nebo dokonce někoho, na koho se bude těšit příští léto. Nemyslím si, že nutně potřebuje tábor, který je určen výhradně pro děti s ADHD, ale rád bych našel tábor, kde by poradci, zaměstnanci atd. mít vhled do sociálních interakcí dětí. Doposud v obou táborech jsou poradci věk středních škol nebo vysokých škol a nemají znalosti o tom, jak děti interagují. Můžete pomoci?"

Bohužel nevím o žádných táborech, které se nezaměřují na AD / HD, které by byly užitečné pro zlepšení sociálních dovedností, ale rád bych to otevřel nápadům a návrhům ostatních. Zašlete mi prosím e-mail s jakýmikoli svými návrhy na tábory a zveřejním je v budoucím sloupci. Díky za vaši pomoc v této!